La Lingua rossa della Minett

Déi lescht Editioun vun der Traditiounszeitung “La Lingua Rossa della Minett” gouf den 26.07. zu Esch verdeelt. Mat enger Oplag vun 15.000 gouf ganz Esch ofgedeckt, d’Zeitung huet sech an …