027 – [Special] Eng Radiosmass fir d’CSV

Richtung22 um Radio ARA
Richtung22 um Radio ARA
027 - [Special] Eng Radiosmass fir d'CSV
/

Radiosendung #027 – Oktober 2018
Dir lauschter déi helleg Radiosmass, live iwwerdroen aus der Kathedral an der Stad.

D’Gemeinschaft vun de Chrëschten a virun allem Chrëschtlech-Sozialen huet sech zesummefonnt fir an dësen schwieregen Zäiten zesummenzestoen, zesummen fir eng besser a méi gerecht Welt an virun allem wuel fir eng besser Zukunft ze bieden. Dëst ass mat Sécherheet och de Versuch, dat wat geschitt ass opzeschaffen oder zumindest ze versichen et ze verstoen.